Blog

Zagrania Ubezpieczyciela, jak uczciwie zlikwidować szkodę

Następstwem stłuczek, kolizji lub poważnych wypadków są z reguły większe lub mniejsze uszkodzenia pojazdu. Ponieważ zwykle oznaczają one, że samochód wymaga odpowiednich napraw, niezbędne okaże się przeprowadzenie procesu likwidacji szkód, wiążącego się z uzyskaniem rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej, w której…

Czytaj dalej

Typowe “uszkodzenia parkingowe” i metody ich usuwania

Intensywne korzystanie z auta oznacza dość duże ryzyko, że zostanie ono w większym lub mniejszym stopniu uszkodzone w wyniku nieuwagi kierującego. Nie musi tu jednak chodzić o duże i kosztowne zniszczenia, ponieważ większość problemów tego rodzaju to zwykle tzw. szkody…

Czytaj dalej

Na czym polega renowacja zmatowiałych kloszy lamp?

Wraz z eksploatacją pojazdu jego poszczególne elementy ulegają stopniowemu zużyciu i tracą część swoich pierwotnych właściwości. Może przekładać się to zarówno na sprawność konkretnych podzespołów, jak i na ich wygląd. Kwestie te okazują się niezwykle istotne, gdy chodzi o elementy…

Czytaj dalej

Czy czyszczenie silnika jest bezpieczne? efekty i zagrożenia

Właściwe dbanie o samochód wiąże się z utrzymywaniem go w odpowiednim stanie technicznym, a także troszczeniem się o jego estetykę. Kojarzy się to z reguły głównie ze starannym myciem karoserii czy zabiegami służącymi zapewnieniu optymalnych warunków panujących w kabinie np….

Czytaj dalej

Kiedy istnieje możliwość usunięcia rys z lakieru poprzez polerowanie?

Eksploatacja samochodu łączy się nierozerwalnie z narażaniem powłoki lakierniczej na kontakt z różnymi czynnikami zewnętrznymi, a tym samym jej osłabieniem i uszkodzeniem. Najwięcej kłopotów sprawiają zwykle pojawiające się rysy, które mogą powstawać w wyniku uderzeń drobnych kamieni, gałęzi, a także…

Czytaj dalej

Metoda bezlakierowa a ryzyko wystąpienia korozji

Choć lakier pojazdu ma ogromne znaczenie dla tego, jak się on prezentuje, jest również niezwykle ważną barierą chroniącą blachy nadwozia przed zjawiskiem korozji. Tworząc szczelną i dobrze przylegającą do powierzchni stali lub aluminium powłokę, minimalizuje ryzyko zetknięcia się metalu z…

Czytaj dalej

Czy szybka naprawa uszkodzonej karoserii jest konieczna?

Następstwem większości szkód parkingowych, kolizji oraz wypadków jest z reguły uszkodzenie elementów karoserii, które obejmuje nie tylko wgniecenia poszczególnych części, ale często również zarysowanie, starcie albo pęknięcie powłoki lakierniczej. Przywrócenie samochodu do właściwego stanu będzie więc nierzadko obejmowało nie tylko…

Czytaj dalej

Czy da się usunąć pęknięcia tapicerki skórzanej?

Estetyka wnętrza pojazdu ma dla większości użytkowników równie duże znaczenie, co stan lakieru, którym pokryte są elementy jego karoserii. Wynika to zwykle nie tylko z zamiłowania do ładnego wyglądu kabiny i panującego w niej porządku, ale również z faktu, iż…

Czytaj dalej

Auto po gradobiciu – o czym pamiętać?

Intensywne opady gradu mogą spowodować duże zniszczenia, zwłaszcza jeżeli spadające bryłki mają znaczne rozmiary i sporą masę. Na ogół elementami najbardziej podatnymi na uszkodzenie poza szybami przednią oraz tylną okazują się pokrywa silnika i bagażnika, a także dach. Zdarza się,…

Czytaj dalej

Uszkodzona tapicerka? Co można naprawić, a co trzeba wymienić?

Utrzymanie samochodu w dobrym stanie to nie tylko dbanie o sprawność podzespołów mechanicznych, ale również zwracanie uwagi na jego wygląd. Właściciel auta, który chce, by nie traciło ono na wartości, powinien starać się, żeby we właściwej kondycji znajdowały się wszystkie…

Czytaj dalej