Zagrania Ubezpieczyciela, jak uczciwie zlikwidować szkodę

Następstwem stłuczek, kolizji lub poważnych wypadków są z reguły większe lub mniejsze uszkodzenia pojazdu. Ponieważ zwykle oznaczają one, że samochód wymaga odpowiednich napraw, niezbędne okaże się przeprowadzenie procesu likwidacji szkód, wiążącego się z uzyskaniem rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej, w której była wykupiona polisa. Na ogół chodzi tu o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawcy, a jeżeli nie został on ustalony – także ubezpieczenie autocasco posiadacza zniszczonego wozu. Niestety, ponieważ dla ubezpieczycieli wypłacane kwoty są kosztem zmniejszającym zysk z prowadzonej działalności, zdarza się, że dążą oni do zaniżania sum oferowanych poszkodowanym. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Jak wygląda kwestia odszkodowań komunikacyjnych?

Obowiązujące przepisy jasno określają uprawnienia osoby poszkodowanej. W razie poniesienia straty może ona domagać się od jej sprawcy lub tego, kto swym działaniem lub zaniechaniem przyczynił się do jej powstania, zrekompensowania wynikających z takiego rozwoju wypadków, szkód. Osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniem o naprawę uszkodzonej rzeczy albo wypłatę kwoty pokrywającej wydatki konieczne do jej przeprowadzenia. Warto przy tym pamiętać, że decyzja ta zależy wyłącznie od poszkodowanego. W przypadku samochodów w grę wchodzi więc przekazanie auta do warsztatu i rozliczenie bezgotówkowe albo uzyskanie środków, pozwalających na sfinansowanie takiego działania.

Jakie praktyki stosują ubezpieczyciele?

Niestety firmy ubezpieczeniowe często zaniżają koszty napraw, a składane przez nie propozycje bywają niekorzystne dla poszkodowanych. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe nie uwzględniają całości wydatków np. poprzez przyjmowanie nieadekwatnych cen części czy wycen poszczególnych czynności. Najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu oszczędzimy czas i nerwy, będzie więc scedowanie sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym na firmę, taką jak np. Serwis S-PLUS, specjalizującą się w likwidacji szkód. Korzystając z usług S-PLUS, możemy być pewni, że otrzymamy nie tylko rzetelną wycenę naprawy samochodu, ale też szybko i sprawnie rozwiążemy kwestię likwidacji szkody. Scedowanie sporu z firmą ubezpieczeniową na firmę taką, jak S-PLUS będzie zatem pomocne zarówno, gdy chodzi o wybór metody naprawy, jej wykonanie, jak i rozliczenia finansowe. Zyskiem klienta jest tu szybkie załatwienie sprawy i brak dodatkowych formalności.

Wróć na bloga
sieć salonów   zgłoś szkolenie