Rozwiń swój warsztat

Wrzuć wyższy bieg w rozwoju swojego warsztatu!

Na rynku zaciekle konkuruje ze sobą kilkanaście tysięcy warsztatów. Co roku znika z rynku niemal kilkaset. Czy nie czas przystąpić do prężnego zrzeszenia i niemal od razu wskoczyć na wyższy poziom biznesowego rozwoju?

Na pewno wiesz, że kluczem do rozwoju własnego biznesu jest rozpoznawalność, dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz know-how. Działalność w ramach rozpoznawalnej, cieszącej się szacunkiem marki, niemal z dnia na dzień podniosą prestiż Twojego przedsiębiorstwa.

Nasza oferta współpracy stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego w bardzo krótkim czasie. Zminimalizowane nakłady inwestycyjne oraz niskie koszty utrzymania, łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych stwarzają dogodne warunki do uzyskiwania wysokich przychodów i generowania wysokiej marży.

Poznaj najważniejsze korzyści uczestnictwa w ramach zrzeszenia warsztatów S-PLUS:

Jednolita i czytelna koncepcja zasad współpracy i rozliczeń dla członków zrzeszenia
Umowa S-PLUS dająca możliwość autoryzacji, w tym:
realne podwyższenie rentowności napraw, poprzez autoryzację stawki warsztatu za roboczogodzinę, tj. wzrost realnych przychodów warsztatu z napraw
centralne zlecenia napraw szkód komunikacyjnych likwidowanych z polis TU na warunkach własnych warsztatu
pomoc i opieka formalna w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych (procedury postępowania, pomoc rzeczoznawców i biegłych sądowych)
Dostęp do materiałów, produktów oraz sprzętu do napraw blacharsko-lakierniczych na preferencyjnych warunkach

Pomoc i wsparcie organizatora zrzeszenia:

Pomoc i opieka merytoryczna i techniczna w zakresie technologii napraw
Pomoc i opieka merytoryczna w zakresie wycen napraw
Podwyższenie standardu warsztatu (responsywne oględziny, raporty zleceń napraw)
Zintegrowanie warsztatu z systemem do zarządzania zleceniami napraw i planowania pracy w warsztacie
Promocja warsztatu i jego usług - promocje centralne o zasięgu ogólnokrajowym - SEO, PR oraz wsparcie promocji lokalnych
Promocja warsztatu na stronie organizatora zrzeszenia (wizytówka warsztatu, lokalizator warsztatu oraz wszystkich jego usług)
Realny wzrost przychodów poprzez zlecenia centralne S-PLUS
Pakiet materiałów promocyjnych/marketingowych

Nie zwlekaj z pytaniami. Czekamy, aby z Tobą porozmawiać!

Piotr Bogacki
Kierownik Operacyjny Sieci S-Plus
sieć salonów   zgłoś szkolenie