Jaka jest różnica pomiędzy likwidacją szkody z polisy OC i AC? Co to oznacza dla poszkodowanego?

 

Różnice są zasadniczo dwie i dotyczą:

1. Na której ze stron zdarzenia spoczywa obowiązek naprawienia szkody i zapłaty za uszkodzone auto

1.1. Szkoda z OC – obowiązek zapłaty /naprawienia szkody na pojeździe spoczywa na ubezpieczycielu sprawcy wypadku drogowego, stłuczki, kolizji czy innego zdarzenia drogowego i z tego względu niezwykle ważne jest ustalenie przy zdarzeniu drogowym kto jest sprawcą danego zdarzenia. W bardzo wielu przypadkach zdarzeń kierowcy pojazdów nie mają problemu z określeniem po czyjej stronie jest wina danego zdarzenia, tj. kto jest sprawcą wypadku. Częstą i ważną praktyką stosowaną, zwłaszcza w niewielkich kolizjach drogowych jest wypełnienie Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, gdzie wykazane zostaną strony zdarzenia drogowego, ich podstawowe dane, dane pojazdów uczestniczące w zdarzeniu , okoliczności zdarzenia oraz Oświadczenia sprawcy wypadku, gdzie sprawca wypadku wskazuje nr swojej polisy ubezpieczeniowej i ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel sprawcy kolizji ma obowiązek (wynikający z przepisów prawa) do „naprawienia” szkody na pojeździe poszkodowanego, tj. wypłaty należnego odszkodowania za naprawę pojazdu poszkodowanego umożliwiającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku, stłuczki czy innego zdarzenia drogowego wyrządzającego szkodę. Oświadczenie sprawcy zawiera także jego własnoręczny podpis.

Na stronie S-PLUS możesz pobrać oba oświadczenia:

1. Oświadczenie o wspólnym zdarzeniu drogowym
2. Oświadczenie sprawcy wypadku

Oświadczenia dostępne są również w najbliższym warsztacie samochodowym S-PLUS!

Niezależnie od praktyki przyjętej w przypadku zdarzeń komunikacyjnych, S-PLUS rekomenduje – obowiązkowo w przypadku dużego zdarzenia drogowego, ale także w przypadku niewielkiej kolizji, czy stłuczki – wezwanie funkcjonariuszy policji, którzy szczegółowo przeanalizują okoliczności zdarzenia oraz w efekcie z najwyższym prawdopodobieństwem wskażą sprawcę zdarzenia. Znajdzie to odzwierciedlenie na dokumencie – notatce policyjnej, która ma bardzo istotne znaczenie w procesie ustalania odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia drogowego, a tym samym ułatwia, jak również znacząco skraca czas wypłaty należnego odszkodowania.

Szerzej i więcej o likwidacji szkody z polisy OC w innych naszych poradach.

Koniecznie przeczytaj:

1. Z czym wiąże się likwidacja szkody z polisy OC sprawcy
2. Likwidujesz szkodę z OC sprawcy? Sprawdź jakie pułapki zastawił na Ciebie ubezpieczyciel sprawcy!

Zachęcamy także do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym S-PLUS wyjaśniającym nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód!

1.2. Szkoda z polisy AC – obowiązek zapłaty /naprawienia szkody na pojeździe spoczywa na Twoim ubezpieczycielu pojazdu, które uległo uszkodzeniu w zdarzeniu drogowym gdzie nie było lub nie udało się ustalić sprawcy szkody. W tym przypadku nie występują 2 strony zdarzenia, a tylko jedna – sam poszkodowany i jego uszkodzony pojazd.
W takim przypadku odpowiedzialność za szkodę przejmuje ubezpieczyciel danego pojazdu a to w jaki sposób szkoda zostanie zlikwidowana / naprawiona szkoda określa polisa AC – czyli dobrowolne ubezpieczenie autocasco Twojego pojazdu.

W przypadku naprawy pojazdu z polisy AC nie ma potrzeby wypełniania formularzy – takich, które są bardzo ważne w przypadku szkód likwidowanych z OC sprawcy zdarzenia. (patrz pkt. powyżej)

Ubezpieczyciel Twojego pojazdu zdecyduje o refundacji kosztów naprawy, ale nie znaczy to że to, że nie będzie to miało wpływu na Twoje finanse, bo wysokość odszkodowania za likwidowaną szkodę na pewno będzie miało wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej Twojego auta w przyszłych okresach ochrony ubezpieczeniowej.

Z pewnością należy interesować się aspektem finansowym szkody likwidowanej z polisy AC. S-PLUS stara się służyć pomocą i doradzać także w sposobie likwidacji szkody losowej powstałej nie z winy poszkodowanego lub z nieumyślnej winy poszkodowanego.

Personel S-PLUS jest przygotowany merytorycznie w zagadnieniach likwidacji szkód komunikacyjnych, a specjaliści do napraw są przygotowani pod względem wiedzy, technologii i osprzętu do napraw karoserii pojazdów nie tylko metodami tradycyjnymi z wymianą elementów poszycia., Potrafią wykonać naprawy pojazdów w technologiach naprawczych przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i z zastosowaniem innowacyjnych materiałów, narzędzi i urządzeń.
Zastosowanie tych innowacji w procesach naprawy technologii znacząco skraca czas naprawy ale też obniża jej koszty.

Więcej informacji na temat innowacyjnych technologii naprawczych:

2. Auto zastępcze – przysługuje czy nie?

Różnica jest oczywista – w szkodach likwidowanych z polisy OC sprawcy samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu ZAWSZE i wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa, natomiast w szkodach AC – to ubezpieczyciel określił w Twojej umowie ubezpieczeniowej w jaki sposób i czy w ogóle będzie Tobie przysługiwało auta zastępcze.

Warto wczytywać się w umowę ubezpieczeniową, także OWU (tj. ogólne warunki ubezpieczenia) – ten druk (załącznik do polisy) napisany „małym druczkiem”, aby wiedzieć jakie będą Tobie przysługiwać świadczenia, w tym te dotyczące auta zastępczego w całym procesie likwidacji szkody Twojego auta.

sieć salonów   zgłoś szkolenie