Z czym wiąże się dla poszkodowanego likwidacja szkody z polisy OC sprawcy?

Dla lepszego zrozumienia procesu likwidacji szkody z OC sprawcy porównamy dwa przypadki:

  1. Gdy sam podejmujesz się likwidacji swojej szkody,
  2. Gdy likwidację szkody powierzysz jednemu z warsztatów S-PLUS.

W przypadku 1

Etap I, tj. przeszkoda nr 1zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy
Jeśli w końcu dodzwonisz się na infolinię ubezpieczyciela – przechodzisz przez gąszcz pytań, uzupełnień i wyjaśnień. Ubezpieczyciel zażąda przesłania licznych dokumentów, druków i formularzy.
Często powtarzanym stwierdzeniem ubezpieczyciela będzie potrzebujemy ………   (wielu rzeczy) do potwierdzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę…
Nie każdy ma tyle czasu i cierpliwości.

Etap II, tj. przeszkoda nr 2ubezpieczyciela sprawcy odżegnuje Ciebie od naprawy w Twoim warsztacie

Chcesz naprawiać swoje auto we wskazanym przez Ciebie warsztacie?, Ubezpieczyciel uporczywie będzie nakłaniał Cię do wyrażenia zgody na naprawę w jego sieci naprawczej, tj. w taki warsztacie, który ma podpisaną umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym na naprawy aut stricte wg wytycznych ubezpieczyciela. Częste praktyki ubezpieczycieli mające na celu odwieść Ciebie od naprawy Twojego auta we wskazanym warsztacie to np.:

  • proces będzie zdecydowanie dłużysz niż w warsztacie ubezpieczyciela,
  • będzie trzeba czekać przyjazd rzeczoznawcy mobilnego
  • itp.

W efekcie rezygnujesz z naprawy w „swoim”, zaufanym warsztacie i decydujesz się na naprawę auta w  warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela.

Etap III, tj. przeszkoda nr 3  – Twoje auto w warsztacie ubezpieczyciela

1. Możesz nie otrzymać przysługującego Tobie auta zastępczego lub otrzymasz pojazd o znacznie niższej jakości.

Taki zabieg to oszczędność dla ubezpieczyciela kosztem Twoich praw i świadczeń, jakie  Tobie przysługują wprost z przepisów prawa!

2. Naprawa będzie z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana z zastosowaniem części zamiennych słabej jakości, tzw. zamienników, zamiast części oryginalnych, które występowały na Twoim samochodzie przed wypadkiem.

Kto kolejna oszczędność dla ubezpieczyciela kosztem Twoich praw i świadczeń, jakie  Tobie przysługują wprost z przepisów prawa!

3. Likwidacja szkody na Twoim aucie może przebiegać niezgodnie z wytycznymi producenta Twojego auta. Zamiast  zastosowania wymiany elementów na nowe i oryginalne  warsztat przeprowadzi – wbrew wytycznym producenta – naprawę uszkodzonego elementu Twojego auta. W ten sposób naraża na niebezpieczeństwo wszystkich użytkowników pojazdu oraz samą jego eksploatację!

To kolejna oszczędność dla ubezpieczyciela kosztem Twoich praw i świadczeń, jakie  Tobie przysługują wprost z przepisów prawa!

4. Naprawa może nie być najwyższej jakości ze względu na niewystarczające kwalifikacje personelu technicznego oraz wyposażenie warsztatu. Warunki umowne proponowane przez ubezpieczyciela dla warsztatu są niewystarczające ze względu na zatrudnienie profesjonalnego personelu lub też jego doszkolenie, jak również na inwestycje w know-how i sprzęt do napraw.

Po raz kolejny oszczędność dla ubezpieczyciela kosztem Twoich praw i świadczeń, jakie  Tobie przysługują wprost z przepisów prawa!

W przypadku 2

1. Po zdarzeniu komunikacyjnym zgłaszasz się do S-PLUS (za pośrednictwem infolinii lub formularza zgłoszeniowy na stronie <a href=”/”>www.s-plus.pl</a>).
Bez zwłoki skierujemy Ciebie do warsztatu S-PLUS znajdującego się najbliższej Twojego miejsca przebywania.

2. Od pierwszego etapu po etap końcowy możesz liczyć na kompleksową obsługę szkody Twojego auta oraz na postanowienie wszystkich należnych Tobie praw jako poszkodowanego w zdarzeniu, gdzie winę ponosi sprawca tego zdarzenia, a nie Ty.

Od samego początku – tj. od zgłoszenia szkody po ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, aż po wypłatę przez niego odszkodowania za szkodę – warsztat S-PLUS czynnie uczestniczy w całym procesie wyręczając Ciebie we wszystkich zawiłościach formalnych.

3. Dodatkowo w S-PLUS otrzymasz określone prawem świadczenia, które musi zabezpieczyć/pokryć ubezpieczyciel sprawcy Twojej szkody:

  • samochód zastępczy – od dnia zgłoszenia szkody przez S-PLUS w klasie Twojego uszkodzonego auta,
  • w naprawie użyjemy wyłącznie części oryginalnych – skoro takie zostały   uszkodzone w zdarzeniu,
  • auto w S-PLUS naprawimy z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz w technologii zgodnej z wytycznymi producenta Twojego auta.
sieć salonów   zgłoś szkolenie