Likwidacja szkody z polisy – jak to działa?

Nawet niewielka stłuczka może być przyczyną wielu nerwów i niepotrzebnych problemów. Sam fakt uczestniczenia w kolizji czy wypadku drogowym wiąże się z dużym stresem, nawet jeśli do zdarzenia nie doszło z naszej winy. Po zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Teoretycznie schemat działania jest w tym przypadku dość prosty, w praktyce jednak właściciele poszkodowanych pojazdów również i na tym etapie niejednokrotnie borykają się z różnymi kłopotami. Czy można ich uniknąć?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

W określonym czasie należy w pierwszej kolejności zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. W powszechnej praktyce to poszkodowani sami zgłaszają szkodę na infolinii ubezpieczyciela. Niestety już na tym etapie likwidacji szkody, zgłoszenia samej szkody, poszkodowany jest narażony na wiele nieuczciwych praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli. Wszystkie z tych praktyk mają doprowadzić do oszczędności na wypłacie należnej poszkodowanemu kwoty odszkodowania albo, innymi słowy, zarobienia na szkodzie poszkodowanego. W S-PLUS znamy wszystkie te praktyki ubezpieczycieli i wiemy, jak należy postępować, aby poszkodowany w ramach likwidacji szkody z polisy zawartej z ubezpieczycielem otrzymał wszystko to, co się mu należy zgodnie z przepisami prawa (szkoda z polisy OC) czy też zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej AC.

Ku przestrodze na naszym kanale youtube prezentujemy najczęściej stosowane negatywne praktyki ubezpieczycieli. Linki do przykładowego filmu poniżej:

Odzyskana kwota nie pokrywa kosztów naprawy szkody

Dlatego też warto zgłosić swój problem bezpośrednio do centrali S-PLUS, aby uzyskać wsparcie w procesie likwidacji szkody już od pierwszego momentu po zdarzeniu drogowym.

Do zgłaszania szkody należy przygotować niezbędne dokumenty, tj.:

 • nr polisy OC sprawcy,
 • nr rejestracyjny i marka samochodu sprawcy,
 • krótki opis okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenie o zdarzeniu drogowym (niezbędne tylko wtedy, gdy na miejscu nie było policji),
 • dane z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu poszkodowanego,
 • dane teleadresowe osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 • dane teleadresowe właściciela pojazdu poszkodowanego,
 • nr konta bankowego do przekazania odszkodowania.

Oględziny pojazdu

Kolejnym etapem najczęściej jest wizyta Rzeczoznawcy, który szacuje wartość szkody. Oprócz oceny technicznej pojazdu oraz fotograficznego dokumentowania rozmiaru szkody sporządzony jest również raport. Na podstawie tak zebranych materiałów towarzystwo dokonuje kalkulacji.

Rezultaty tych kalkulacji mogą przybrać dwie formy: wycenę szkody całkowitej lub szkody częściowej. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy koszt naprawy pojazdy przekroczy 100% jego wartości rynkowej lub też naprawa jest z powodów technicznych niemożliwa. W drugim przypadku otrzymujemy odszkodowanie, które powinno pokryć koszt naprawy pojazdu.

Naprawa pojazdu

Likwidując szkodę z polisy OC sprawcy, mamy do wyboru dwie metody: kosztorysową, czyli gotówkową, lub serwisową – bezgotówkową. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a ten dokonuje niezbędnych napraw we własnym zakresie. Nie polecamy tej metody rozliczenia z TU, zazwyczaj otrzymana kwota jest zbyt mała, aby przywrócić stan auta sprzed wypadku. W przypadku metody serwisowej ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem na podstawie przekazanych faktur.

Likwidacja szkody z S-PLUS. Kiedy możesz liczyć na naszą pomoc?

Nasz serwis S-PLUS zapewnia kompleksową pomoc w każdym przypadku związanym z likwidacją szkody. Możesz na nas liczyć, gdy:

 • chcesz mieć jak najszybciej usuniętą szkodę bez zbędnych formalności. Wówczas my załatwiamy wszystkie sprawy z ubezpieczycielem, już na etapie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, a Tobie przekazujemy naprawione auto.
 • ubezpieczyciel zaproponował Ci gotówkę, a Ty nie chcesz dokonać napraw na własną rękę.
 • chcesz zweryfikować, czy ubezpieczyciel dokonał korzystnej dla Ciebie wyceny przy wypłacie odszkodowania w gotówce. Ubezpieczyciele często zaniżają wartości szkód, więc warto samodzielnie poznać koszt naprawy pojazdu, zanim zgodzisz się na rozliczenie gotówkowe.
 • otrzymałeś od ubezpieczyciela gotówkę, ale okazało się, że musiałeś dopłacić z własnej kieszeni za naprawę pojazdu. Przekazując nam taką sprawę, postaramy się odzyskać dla ciebie należną dopłatę.
 • chcesz naprawić uszkodzony samochód na swój koszt, np.: aby nie korzystać z ubezpieczenia AC przy niewielkiej szkodzie lub dużym udziale własnym.
Wróć na bloga
sieć salonów   zgłoś szkolenie