Czy można usunąć rysy na lakierze przez polerowanie?

Istnieje możliwość usunięcia rys z lakieru poprzez ich polerowanie. Ale tylko tych, których głębokość nie przekracza grubości warstwy lakieru bezbarwnego. Aby rysa stała się niewidoczna należy spolerować warstwę lakieru bezbarwnego aż do „dna” rysy (rysa ma zwykle przekrój trójkąta ostrokątnego z ostrym wierzchołkiem skierowanym w dół – tu znajduje się „dno” rysy). Jeżeli głębokość rysy przekracza grubość warstwy lakieru bezbarwnego –tj. gdy rysa sięga warstwy lakieru bazowego, podkładu, blachy czy plastiku – to nie da się jej usunąć poprzez polerowanie. Aby taką rysę usunąć, trzeba ponownie lakierować odbudowując całą powłokę lakierniczą.

Dobór technologii i ocenę możliwości usunięcia rysy poprzez polerowanie należy powierzyć specjalistom Auto Detailingu lub lakiernikom samochodowym z warsztatu S-Plus. Samodzielna ocena takiej możliwości może być jedynie orientacyjna. Dla takiej orientacji można sprawdzić czy wewnętrzne krawędzie rysy są wyczuwalne w dotyku. Jeśli są wyczuwalne to takiej rysy nie da się usunąć samym polerowaniem. Jeśli rysę widać, ale nie jest wyczuwalna w dotyku to istnieje duże prawdopodobieństwo, że da się ona spolerować. Zawsze można podjechać do dowolnego warsztatu S-Plus i poprosić o darmowe sprawdzenie możliwości naprawy danego uszkodzenia oraz jej wycenę.