Wycena kosztów naprawy, ile to kosztuje?

Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić to: czy chcę przywrócić stan auta sprzed szkody, czy otrzymać odszkodowanie w postaci gotówki? Skupmy się najpierw na oczekiwaniu przywrócenia stanu auta sprzed szkody.

Nie musimy sami niczego załatwiać, wystarczy, że oddamy auto do Serwisu, który załatwi za nas wszystkie formalności i rozliczy się z nami bezgotówkowo, oddając nam sprawne auto w stanie sprzed szkody.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy weźmiemy tzw. kwotę bezsporną z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i sami staniemy się płatnikiem za naprawę auta.

Wycena kosztów naprawy samochodu będzie przygotowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad, czyli zawierać będzie dokładną specyfikację wykonanych usług. Jest to podstawowy dokument, informujący poszkodowanego kierowcę i Ubezpieczyciela o tym, co jest uszkodzone. Wszystkie uszkodzenia muszą być udokumentowane zdjęciami, a w szczególnych przypadkach także potwierdzone podczas oględzin przez Rzeczoznawcę z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Koszty sporządzenia kosztorysu wchodzą do wartości naprawy, jaką Serwis rozlicza z Ubezpieczycielem.

Jeśli jednak okaże się, że kwota, jaką otrzymaliśmy od Ubezpieczyciela, w postaci gotówki, nie wystarczy na naprawę, zawsze możemy się zgłosić do Serwisu z wnioskiem o zmianę sposobu rozliczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel przy rozliczeniu z Serwisem uwzględni wartość, jaką przelał na nasze konto. Będziemy zobligowani do przekazania tej kwoty do Serwisu.

Co powinno być zawarte w specyfikacji naprawy samochodu?

Oczywiście może dopilnować tego Serwis, ale dla naszej wiedzy: dokument stanowiący wycenę naprawy samochodu ma bardzo duże znaczenie, dlatego powinien być przygotowany bardzo dokładnie. Solidnie przygotowany kosztorys zawiera:

– podstawowe dane pojazdu z informacjami o wyposażeniu fabrycznym (pomaga to Serwisowi wycenić usunięcie uszkodzeń),

– elementy wymagające wymiany (ważne: przy OC przysługują właścicielowi auta części oryginalne, przy AC mogą być zastosowane zamienniki, to wynika z zapisów polisy),

– elementy wymagające naprawy (ważne: element aktualnie naprawiony będzie uznany jako naprawiany przy kolejnej szkodzie na tym elemencie, co spowoduje ograniczenie uznania odszkodowania nawet o 50% za ten element. W konsekwencji właściciel auta będzie zmuszony do dopłaty tych brakujących 50% do Serwisu),

– stawka roboczo-godzinowa (ma istotne znaczenie przy opłacalności naprawy dla Serwisu. Ubezpieczyciel będzie próbował maksymalnie obniżyć tę stawkę. Negocjacje, co do stawki bierze na siebie Serwis).

Jakie elementy są ważne przy wycenie naprawy samochodu?

Kalkulacja powypadkowa to podstawowy element roszczeń odszkodowawczych, dlatego wycena niezawierająca wskazanych wyżej elementów powinna budzić zastrzeżenia. Wycena naprawy samochodu musi być sporządzona w sposób rzetelny. Koszty nie mogą być zaniżone. Dlatego też koniecznie trzeba skorzystać z usług rzetelnego Serwisu, który zadba o nasz interes i nie dopuści do takiej sytuacji. Serwis często korzysta z usług specjalisty, który podejmuje się weryfikacji wyceny, dokonanej przez ubezpieczyciela. Ustali on realną wartość szkód oraz całkowity koszt ich likwidacji. Najlepiej, aby nastąpiło to jeszcze zanim przyjmiemy propozycję wyceny ubezpieczyciela i oferowaną przez niego sumę pieniędzy na naprawę auta tzw. kwotę bezsporną.

Gdyby ekspertyza wykazała, iż kwota, na jaką ubezpieczyciel wycenił likwidację szkód w naszym aucie, jest zaniżona, nie jest to jeszcze powód do zmartwień. Obecnie coraz więcej warsztatów oprócz naprawy samochodu zapewnia swoim klientom pośrednictwo w załatwianiu formalności, związanych z odzyskaniem od ubezpieczyciela pełnej wartości likwidacji szkód.

Wróć na bloga
sieć salonów   zgłoś szkolenie