Czyszczenie silnika – czy to bezpieczne?

Samochody współcześnie produkowane oraz te będące w eksploatacji od wielu lat mają konstrukcje silnika i osprzętu dopuszczające ich kontakt z wilgocią, wodą i chemią czyszczącą. Jeżeli jest inaczej to producent umieszcza piktogram w komorze silnika, informujący o braku możliwości czyszczenia. Piktogram przedstawia przekreślony obrazek postaci trzymającej lancę myjki ciśnieniowej. Najczęściej można znaleźć go na obudowie filtra powietrza. W pozostałych przypadkach możliwe jest czyszczenie silnika, ale zawsze wykonywane jest ona na odpowiedzialność właściciela lub użytkownika pojazdu.

W salonach S-PLUS opracowano i stosuje się technologię czyszczenia bezpieczną dla silnika, jednak tylko w 100% sprawnego. Jeżeli w silniku lub osprzęcie występuje usterka jeszcze nie ujawniona, ale która w kontakcie z wodą, wilgocią lub chemią czyszczącą może się ujawnić (np. uszkodzona izolacja przewodu lub obudowa komputera) to ryzyko jej pojawienia się ponosi zleceniodawca. Pracownicy warsztatów S-PLUS przykładają niezwykłą uwagę podczas pracy z wodą w komorze silnika, aby zminimalizować zagrożenie wystąpienia tego rodzaju awarii.

sieć salonów   zgłoś szkolenie