Czy usunięcie odprysku na szybie jest zgodne z przepisami?

Tak, taka naprawa jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przezpisami. Dzięki zastosowanej technologii wypełniania defektu żywicą utwardzaną promieniowaniem UV, przywracane są parametry wytrzymałościowe szyby. Nie będzie ona dalej pękać, a wcześniej powstałe pęknięcia i mikropęknięcia stają się niewidoczne. Ustaje przyczyna, dla której uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu byłoby niemożliwe.

Przednia szyba pojazdu jest najbardziej narażona na uszkodzenia. Do najczęstszych należą odpryski lub pęknięcia powstałe wskutek uderzenia kamyka. Takie uderzenia przybierają różne kształty – od podłużnych rys, aż po rozgałęzione „gwiazdki”. Nowoczesna technologia stosowana w warsztatach S-Plus pozwala na naprawę niewielkich uszkodzeń, bez konieczności wymiany całej szyby. Jednak aby naprawa szyby była możliwa, muszą być spełnione określone warunki:

  • uszkodzenie nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy,
  • uszkodzenie nie powinno być zbyt stare (najlepiej zgłosić się do naprawy w dniu powstania uszkodzenia),
  • odprysk nie może mieć więcej niż 5-20 mm średnicy, a podłużne pęknięcie nie powinno być dłuższe niż 5-20 mm,
  • naprawie nie podlegają pęknięcia kończące się na krawędzi szyby bądź pod uszczelką.

Miejsce wypełnione żywicą zachowuje swoje parametry wytrzymałościowe i optyczne.

sieć salonów   zgłoś szkolenie