Co to są uszkodzenia ponadnormatywne pojazdu?

Leasing to bardzo popularna forma finansowania pojazdów, wybierana zarówno przez mniejsze, jak i większe firmy. Szczególną popularnością cieszy się leasing, w ramach którego po wynikającym z zawartej umowy okresie pojazdy są zwracane leasingodawcy. Dzięki temu leasingobiorca może odnowić swoją flotę i pozyskać nowe samochody bez konieczności wykupu używanych dotychczas aut, unikając kłopotów z ich odsprzedażą. Nie wszyscy zawierający umowy leasingowe tego typu zwracają uwagę na to, że oddawane pojazdy muszą być wolne od tzw. uszkodzeń ponadnormatywnych. Zobaczmy, czym one są i co należy zrobić, by uniknąć konsekwencji ich wystąpienia.

Warunki zdania samochodów po zakończeniu leasingu

Każdy leasingodawca przy zawieraniu z klientem umowy bardzo precyzyjnie określa warunki, na jakich musi być wykonany zwrot pojazdów. Regulacje dotyczą nie tylko kwestii terminu czy miejsca przekazania samochodów, ale również ich stanu technicznego. Najczęściej banki i firmy leasingowe posiłkują się wytycznymi opracowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, wydanymi w formie Przewodnika Zwrotu Pojazdów. W przypadku, gdy stan oddawanych aut odbiega od wymienionych w podpisanej umowie lub załącznikach do niej kryteriów, leasingobiorca może być zmuszony do zapłacenia określonej kary umownej.

Odstępstwa od zasad opisanych w umowie na podstawie Przewodnika Zwrotu Pojazdów są określane uszkodzeniami ponadnormatywnymi, czyli takimi, które przekraczają zwykłe zużycie pojazdu w normalnych warunkach.

Wśród uszkodzeń ponadnormatywnych można znaleźć m.in. głębsze zarysowania, wgniecenia karoserii, duże odpryski lakieru, porysowane czy odpryśnięte szyby. Ważny jest także stan tapicerki – przetarcia, zabrudzenia, rozcięcia czy przepalenia. Liczą się również uszkodzenia reflektorów, opon oraz felg i kołpaków.

Warto pamiętać, że istotne są nie tylko same uszkodzenia, ale również ich ilość. W przypadku wgnieceń za dopuszczalne może być uznane np. występowanie do 3 niewielkich defektów tego rodzaju na jednym elemencie. Liczy się więc usunięcie wszystkich zauważonych deformacji powyżej tej ilości.

Ze względu na niebezpieczeństwo naliczenia stosunkowo wysokich kar warto podczas całego okresu eksploatacji dbać o właściwy stan użytkowanych przez firmę pojazdów. 

Jeśli nie udało się zachować odpowiedniego stanu pojazdu, jedyną możliwością jest skorzystanie ze świadczonej przez wyspecjalizowaną firmę S-PLUSusługę Przeglądu Estetycznego poprzedzającego zwrot aut, w ramach którego otrzymujemy szczegółowy raport szkód ponadnormatywnych wraz z propozycją wyceny ich usunięcia. Jednak nie każde uszkodzenie opłaca się usunąć, ponieważ kara wyliczana jest z uwzględnieniem amortyzacji pomniejszającej wartość przywrócenia uszkodzonego elementu do stanu sprzed szkody (przy 3 latku i przebiegu ponad 120 tys., amortyzacja wynosi 40%). Sieć S-PLUS poza raportem szkód ponadnormatywnych wykonuje także analizę opłacalności. Lizingobiorca otrzymuje zestawienie szkód opłacalnych i nieopłacalnych do naprawy. Oszczędności wynikające z takiego przygotowania auta do zdania wynoszą minimum 30%. Warto wspomnieć, że kluczowe znaczenie w tym procesie, ma wykorzystanie napraw miejscowych w technologii SMART. Technologia SMART jest konkurencyjna cenowo z karami, nawet po uwzględnieniu wysokiej amortyzacji.

Wróć na bloga
sieć salonów   zgłoś szkolenie