Co to jest uczciwa likwidacja szkody?

Płacąc ubezpieczenie, oczekujemy, że po kolizji lub wypadku ubezpieczyciel wywiąże się ze swojego obowiązku pokrycia kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody. Niestety, nie zawsze tak jest, co prowadzi do konieczności dopłacania do kosztów naprawy pojazdu z własnej kieszeni. Tego samego oczekujemy od ubezpieczyciela sprawcy, ale nie oznacza to, że zawsze możemy liczyć na uczciwą wycenę i wypłatę odszkodowania w oczekiwanej kwocie.

Na czym polega likwidacja szkody?

Z likwidacją szkody mamy do czynienia w momencie, gdy ubezpieczyciel wszczyna postępowanie, które ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn oraz skutków wypadku lub kolizji, a także wycenę powstałych szkód, która jest niezbędna do otrzymania odszkodowania. Postępowanie likwidacyjne dotyczy m.in. polisy OC oraz AC i jest niezbędnym procesem, który przybliża nas do uzyskania zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Niestety, w praktyce często okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje kwotę, która nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy, co powoduje dodatkowe problemy. Możemy oczywiście odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jednak samotna walka z towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest dobrym pomysłem. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel oferuje gotówkę w kwocie niższej od kwoty, jakiej żąda od nas lakiernik lub blacharz? Można poszukać innego fachowca lub od razu wybrać serwis taki jak nasz, który zajmie się załatwieniem wszystkich formalności i zagwarantuje uczciwą likwidację szkody. W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy podczas napraw korzystamy z oryginalnych części zamiennych. W sytuacji, gdy pojazd musi zostać na dłużej w warsztacie, zapewniamy samochód zastępczy. Zawsze dbamy o to, aby stawki roboczogodzin prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych zostały utrzymane na odpowiednim poziomie.

Uczciwa likwidacja szkody, czyli właściwie jaka?

Uczciwość to cecha ludzka oraz sposób postępowania, który powinien być podstawą w relacjach społecznych. Uczciwa likwidacja szkody obejmuje zarówno fachową wycenę po stronie ubezpieczyciela i blacharza lub lakiernika, jak i dobór optymalnie dopasowanych metod naprawy uszkodzonego pojazdu. Nie jest to normą, co powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Naszych klientów traktujemy z pełnym szacunkiem, oferując jedynie uczciwe metody wyceny i naprawy pojazdu. Zapewniamy niezbędne wsparcie podczas załatwiania wszystkich formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym, zdejmując z barków właścicieli pojazdów wiele obowiązków. Nasza wiedza oraz doświadczenie pozwalają uzyskać należne odszkodowanie, które nie jest prezentem od ubezpieczyciela. Każdy ma prawo do uczciwego traktowania, dlatego zapewniamy kompleksową pomoc na etapie dochodzenia odszkodowania, weryfikacji wyceny przeprowadzonej przez ubezpieczyciela oraz odzyskania różnicy pomiędzy faktycznymi kosztami naprawy pojazdu a kwotą odszkodowania, którą wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wróć na bloga
sieć salonów   zgłoś szkolenie